Nhà sạch Hải Phòng

Địa chỉ: 8A/253/292 Lạch Tray, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân – Hải Phòng

Tel: 0344.598.899 / 0913.246.838 - Hotline: 0344.598.899

Fax:

Email: nhasachhaiphongvn@gmail.com

Đăng ký dịch vụ

Gửi Đăng ký